Көшелер

 Астана қаласының 1997 жылдан бастап аталған және

қайта аталған көшелерінің тізімі

Ескi атауы Жаңа атауы Әкiмқаулысының нөмiрi, мерзiмi Мәслихатшешiмiнiң нөмiрi, мерзiмi
1. Катченко к-сі Манас көшесiулица Манаса 04.04.97 3-1-100ш04.04.97
2. Дальний к-сі Катченко көшесiулица Катченко 25.06.97 3-1-478ш10.09.97
3. Октябрьдің 50 жылдығык-сі Ж. Омаров көшесiулица Ж. Омарова 25.06.97 3-1-478ш10.09.97
4. «Железнодорожный» кентіндегі Октябрь, Первомай, Киров көшелерін біріктіріп Жамбыл Жабаев көшесіулица Жамбыла Жабаева 25.06.97 3-1-478ш10.09.97
5. «Железнодорожный» кентіндегі жаңа көше Т. Мұсабаев көшесіулица Т. Мусабаева 25.06.97 3-1-478ш10.09.97
6. Студенческий даңғ. Абылай хан даңғылыпроспект Абылай хана 28.08.97 3-1-478ш10.09.97
7. Целинниктер даңғ. Республика даңғылыпроспект Республики 28.08.97 3-1-478ш10.09.97
8. К. Маркс к-сі Кенесары көшесiулица Кенесары 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
9. Революционный к-сі Сәкен Сейфуллин көшесiулица Сакена Сейфуллина 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
10. Октябрьский к-сі Мұхтар Әуезов көшесiулица Мухтара Ауэзова 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
11. Комсомольский к-сі Желтоқсан көшесiулица Желтоксан 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
12. Делегатский к-сі Сары Арқа көшесіулица Сары Арка 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
13. Ленин к-сі Абай даңғылыпроспект Абая 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
14. Орджоникидзе к-сі Отырар көшесiулица Отырар 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
15. Авдеев к-сі Шоқан Уәлиханов көшесiулица Чокана Валиханова 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
16. Буденный к-сі Қорқыт көшесiулица Коркыта 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
17. Греков к-сі Тараз көшесiулица Тараз 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
18. Куйбышев к-сі Баянауыл көшесiулица Баянауыл 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
19. Микоян к-сі Сырдария көшесiулица Сырдария 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
20. Монин к-сі Ақжайық көшесiулица Акжайык 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
21. Советская Конституция к-сі Конституция көшесiулица Конституции 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
22. Смакотин к-сі Жәнiбек тархан көшесiулица Жанибека тархана 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
23. Тельман к-сі Сұлтанмахмұт Торайғыров көшесiулица Султанмахмуда Торайгырова 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
24. Шверник к-сі Мұхамеджан Тынышбаев көшесiулица Мухамеджана Тынышбаева 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
25. Шмидт к-сі Мiржақып Дулатов көшесiулица Мыржакыпа Дулатова 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
26. Сакко және Ванцети к-сі Әлихан Бөкейхан көшесiулица Алихана Букейхана 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
27. Калачев к-сі Григорий Потанин көшесiулица Григория Потанина 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
28. Вокзальный к-сі Бiржан сал көшесiулица Биржан сала 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
29. Социалистический к-сі Мұхамед-Хайдар Дулати көшесiулица Мухамед-Хайдара Дулати 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
30. Дризге к-сі Александр Затаевич көшесiулица Александра Затаевича 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
31. Сейфуллин к-сі Рахымжан Қошқарбаев көшесiулица Рахимжана Кошкарбаева 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
32. Абай к-сі Степан Кубрин көшесiулица Степана Кубрина 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
33. Уәлиханов к-сі Тәттiмбет көшесiулица Таттимбета 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
34. Красная звезда к-сі Әбдiғаппар Жанбосынов көшесiулица Абдугапара Джанбосынова 25.02.98 3-1-406ш20.03.98
35. Крупская к-сі Шәңгерей Бөкеев көшесiулица Шангерея Бокеева 25.02.98 3-1-406ш20.03.98
36. Культурный к-сі Кенжебек Күмiсбеков көшесiулица Кенжебека Кумисбекова 25.02.98 3-1-406ш20.03.98
37. Кравцов к-сі Лев Гумилев көшесiулица Льва Гумилева 25.02.98 3-1-406ш20.03.98
38. Нуринский к-сі Александр Кравцов көшесiулица Александра Кравцова 25.02.98 3-1-406ш20.03.98
39. Красноармейский к-сі Тұрар Рысқұлов көшесiулица Турара Рыскулова 25.02.98 3-1-406ш20.03.98
40. Мир к-сі Бейбiтшiлiк көшесiулица Бейбітшілік 25.02.98 3-1-406ш20.03.98
41. Первомайский к-сі Қарасай батыр көшесiулица Карасай батыра 26.05.99 3-1-539ш01.07.99
42. Рабочий к-сі Шабал Бейсекова көшесiулица Шабал Бейсековой 26.05.99 3-1-539ш01.07.99
43. Лихачев к-сі Ахмет Жұбанов көшесiулица Ахмета Жубанова 26.05.99 3-1-539ш01.07.99
44. Лесозаводской к-сі Қошке Кемеңгерұлы көшесiулица Кошке Кеменгерулы 26.05.99 3-1-539ш01.07.99
45. Жуковский к-сі Бақтыораз Бейсекбаев көшесiулица Бактыораза Бейсекбаева 26.05.99 3-1-539ш01.07.99
46. Красный Крест к-сі Евгений Брусловский көшесiулица Евгения Брусиловского 26.05.99 3-1-539ш01.07.99
47. Полевой к-сі Жұмабек Ташенов көшесiулица Жумабека Ташенова 26.05.99 3-1-539ш01.07.99
48. Асфальтовый қысқа к-сі Таха Хусейн көшесiулица Таха Хусейна 26.05.99 3-1-539ш01.07.99
49. Заводской желекжолы Академик К. Скрябин бульварыбульвар академика К. Скрябина 26.05.99 3-1-539ш01.07.99
50. Строительный к-сі Мақтұмқұлы көшесiулица Махтумкулы 31.10.00 3-1-23ш31.01.01
51. Энгельс к-сі Луи Пастер көшесiулица Луи Пастера 31.10.00 3-1-23ш31.01.01
52. Щербаков к-сі Әнуар Әлiмжанов көшесiулица Ануара Алимжанова 31.10.00 3-1-23ш31.01.01
53. “Спутник” дүкенiнен көшесiне дейiнгi Ақжайық көшесiнiң учаскесi Iлияс Есенберлин көшесiулица Ильяса Есенберлина 31.10.00 3-1-23ш31.01.01
54. Астраханское шоссе Нұрғиса Тiлендиев даңғылыпроспект Нургисы Тлендиева 31.10.00 3-1-23ш31.01.01
55. Рождественская трасса Қабанбай батыр көшесiулица Кабанбай батыра 31.10.00 3-1-23ш31.01.01
56. Республикалық гвардияның әскери бөлiмi орналасқан аудандағы шағын аудандар арасындағы жаңа көше Қайрат Рысқұлбеков көшесiулица Кайрата Рыскулбекова 06.12.01 8/1590ш25.12.01
57. “Әл-Фараби” шағын ауданындағы орамдар арасындағы жаңа көше Ғабит Мүсiрепов көшесiулица Габита Мусрепова 06.12.01 8/1590ш25.12.01
58. 9 шағын аудан мен аз қабатты құрылыстар аралығындағы жаңа көше Ғабиден Мұстафин көшесiулица Габидена Мустафина 06.12.01 8/1590ш25.12.01
59. Есенберлин к-сі (Республика даңғылынан бастап Бараев көшесiне дейiн) Әубәкiр Ысмайылов көшесiулица А. Исмаилова 25.12.01 8/1480ш
60. Линейная к-сі Иманжүсiп Құтпанов көшесiулица Иманжусипа Кутпанова 25.12.01 8/1480ш
61. Березовый к-сі Елубай Тайбеков көшесiулица Е. Тайбекова 25.12.01 8/1480ш
62. № 4 және № 5 шағын аудандар арасындағы көше Жанайдар Жирентаев көшесiулица Жанайдара Жирентаева 06.09.02 183/34-II06.09.02
63. Шұбар-3 шағын ауданындағы № 29, 30, 39 жер учаскелерiне жататын жаңа көше Көшек батыр көшесiулица Кошек батыра № 1724.06.03 228/42-II08.04.03
64. Тепличный к-сі Әлкей Марғұлан көшесiулица Алькея Маргулана № 1724.06.03 228/42-II08.04.03
65. Береговой к-сі Мұқағали Мақатаев көшесiулица Мукагали Макатаева № 1724.06.03 228/42-II08.04.03
66. Қарағанды тас жолы Мұқан Төлебаев көшесiулица Мукана Тулебаева № 2329.12.03 16/4-III29.12.03
67. Садоводческий көшесi Асқар Тоқпанов көшесiулица Аскара Токпанова № 2329.12.03 16/4-III29.12.03
68. Қазақ көшесi Шәкен Айманов көшесiулица Шакена Айманова № 2329.12.03 16/4-III29.12.03
69. Гумилев көшесiнен басталып, Абай даңғылынан жалғасқан Циолковский көшесiнiң бастапқы бөлiгi Адольф Янушкевич көшесiулица Адольфа Янушкевича № 2329.12.03 16/4-III29.12.03
70. Теневой көшесi Жаңатай Шәрденов көшесiулица Жанатая Шарденова № 2329.12.03 16/4-III29.12.03
71. Торговый көшесi Гейдар Әлиев көшесiулица Гейдара Алиева № 3023.06.04 60/9-III29.06.04
72. Изумрудный көшесi Нұртас Оңдасынов көшесiулица Нуртаса Ондасынова № 3023.06.04 60/9-III29.06.04
73. 13-магистральды автожолы Бауыржан Момышұлыдаңғылыпроспект Бауыржана Момышулы № 3023.06.04 60/9-III29.06.04
74. Алматы көшесiнiң № 55 үйден басталып, № 7б үйге дейiн жалғасқан бөлiгi Бiрiншi Алматы көшесiулица Первая Алматинская № 3023.06.04 60/9-III29.06.04
75. Алматы көшесiнiң № 49 үйден басталып, № 1 үйге дейiн жалғасқан бөлiгi Екiншi Алматы көшесiулица Вторая Алматинская № 3023.06.04 60/9-III29.06.04
76. Железнодорожный кентiнде құрылыс монтаждау басқармасына параллель орналасқан жаңа көше Шалқар көшесiулица Шалкар № 2923.06.04 58/9-III29.06.04
77. Железнодорожный кентiндегi Бөгенбай көшесiнен басталатын тас жолға параллель орналасқан жаңа көше Бiрлiк көшесiулица Бирлик № 2923.06.04 58/9-III29.06.04
78. Алматы көшесiнiң № 46 үйден басталып, № 62 үйге дейiн жалғасқан бөлiгi Бiрiншi Алматы қысқа көшесiпереулок Первый Алматинский № 3023.06.04 60/9-III29.06.04
79. Алматы көшесiнiң № 30б үйден басталып, № 10б үйге дейiн жалғасқан бөлiгi Екiншi Алматы қысқа көшесiпереулок Второй Алматинский № 3023.06.04 60/9-III29.06.04
80. Оңтүстiк-шығыс ауданы тұрғын үй алабының 122 көшесiне Реттiк нөмiр берiлдi. № 3129.06.04 57/9-III29.06.04
81. Бөгенбай даңғылы Бөгенбай батыр даңғылы № 3307.10.04 84/12-III30.12.04
82. Қабанбай даңғылы Қабанбай батыр даңғылы № 3307.10.04 84/12-III30.12.04
83. Сары Арқа көшесi Сарыарқа даңғылы № 3307.10.04 84/12-III30.12.04

 

Шағын аудандар

84. Восточный шағ. ауд. “Әл-Фараби” шағын ауданымкр. Аль-Фараби 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
85. “А” шағ. ауд. “Целинный” шағын ауданымкр. Целинный 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
86.  “Б” шағ. ауд. “Алатау” шағын ауданымкр. “Алатау” 05.11.97 3-1-600ш07.11.97
87. Шұбар кентiндегi бұрынғы жылыжай кешенiнiң орнындағы жаңа көше Көктем көшесiулица Коктем 184/34-II06.09.02
88. Племстанция ауданындағы жаңа ауыл “Қараөткел” шағын ауданы 3-1-53920.03.98
89. Республика даңғылы бойында салынған тұрғын үй алабы “Самал” шағын ауданы 3-1-53920.03.98
90. Киров кентi Көктал кентi 57/13-II 11.10.00
91. Жаңадан «Железнодорожный», «Промышленный»,«Пригородный», «Интернациональный»,«Өндiрiс» кенттерi ашылды. 57/13-II11.10.00
92. Жаңа көше Ақмола көшесiулица Акмола 10.08.01 81110ш03.08.01
93. Жаңа көше Ұлытау көшесiулица Улытау 10.08.01 81110ш03.08.01
94. Жаңа көше Наурыз көшесiулица Наурыз 10.08.01 81110ш03.08.01
95. Пролетарский көшесi Дулат Бабатайұлы көшесiулица Дулата Бабатайулы № 2329.12.03 16/4-III29.12.03
96. № 4 көше Баршын көшесіулица Баршын № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
97. № 5 көше Құланөтпес көшесіулица Куланотпес №3702.06.05 162/20-III30.06.05
98. № 6 көше Ақбұлақ көшесіулица Акбулак № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
99. № 7 көше Тарбағатай көшесіулица Тарбагатай № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
100. № 8 көше Сарыағаш көшесіулица Сарыагаш № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
101. № 9 көше Моншақты көшесіулица Моншакты № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
102. № 10 көше Қарасу көшесіулица Карасу № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
103. № 13 көше Мыңжылқы көшесіулица Мынжылкы № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
104. № 14 көше Мойылды көшесіулица Мойылды № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
105. № 15 көше Сарыөзен көшесіулица Сарыозен № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
106. № 16 көше Зайсан көшесіулица Зайсан № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
107. № 17 көше Ақсуат көшесіулица Аксуат № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
108. № 18 көше Қима көшесіулица Кийма № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
109. № 20 көше Ақсу көшесіулица Аксу № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
110. № 21 көше Жарқайың көшесіулица Жаркайын № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
111. № 22 көше Торғай көшесіулица Торгай № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
112. № 23 көше Шаңтөбе көшесіулица Шантобе № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
113. № 24 көше Маятас көшесіулица Маятас № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
114. № 25 көше Бостандық көшесіулица Бостандык № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
115. № 26 көше Қызбел көшесіулица Кызбел № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
116. № 28 көше Арқалық көшесіулица Аркалык № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
117. № 29 көше Айдарлы көшесіулица Айдарлы № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
118. № 30 көше Тастақ көшесіулица Тастак № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
119. № 31 көше Жезді көшесіулица Жезды № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
120. № 32 көше Ақтөбе көшесіулица Актобе № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
121. № 34 көше Айыртау көшесіулица Айыртау № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
122. № 35 көше Саумалкөл көшесіулица Саумалколь № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
123. № 36 көше Құсмұрын көшесіулица Кусмурын № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
124. № 37 көше Балқаш көшесіулица Балкаш № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
125. № 38 көше Ордабасы көшесіулица Ордабасы № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
126. № 39 көше Амантоғай көшесіулица Амантогай № 3702.06.05 162/20-III30.06.05
127.
Целинный көшесi
Ардагерлер көшесi

улица Ардагерлер

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
128.
Спортивный көшесi
Қайыңды көшесi

улица Кайынды

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
129.
Олимпийский көшесi
Сұлукөл көшесі

улица Сулуколь

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
130.
Новый көшесi
Болашақ көшесi

улица Болашак

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
131.
9 пятилетка көшесi
Көкжиек көшесi

улица Кокжиек

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
132.
Гагарин көшесi
Байқоңыр көшесi

улица Байконыр

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
133.
Набережный көшесi
Жетiсу көшесi

улица Жетысу

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
134.
Школьный көшесi
Өркен көшесi

улица Оркен

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
135.
Октябрь көшесi
Ақтау көшесi

улица Актау

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
136.
Коммунистический көшесi
Нарын көшесi

улица Нарын

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
137.
Лесной көшесi
Шұғыла көшесi

улица Шугыла

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
138.
Темiржолшылар кентi көшесі
Шыңғыстау көшесi

улица Шынгыстау

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
139.
Придорожный көшесi
Көктал көшесi

улица Коктал

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
140.
Новостройка көшесi
Аққорған көшесi

улица Аккорган

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
141.
Молодежный көшесi
Жаңақоныс көшесi

улица Жанаконыс

№ 3802.06.05 162/20-III30.06.05
142. Садовый көшесі мен Победа көшесі біріктірілді Алмалық көшесіулица Алмалык № 4102.06.05 162/20-III30.06.05
143. № 1 қысқа көше Нұра қысқа көшесiпереулок Нура № 3902.06.05 162/20-III30.06.05
144. № 2 қысқа көше Жұмбақтас қысқа көшесiпереулок Жумбактас № 3902.06.05 162/20-III30.06.05
145. № 3 қысқа көше Шымбұлақ қысқа көшесiпереулок Шымбулак № 3902.06.05 162/20-III30.06.05
146. № 4 қысқа көше Көктөбе қысқа көшесiпереулок Коктобе № 3902.06.05 162/20-III30.06.05
147. № 5 қысқа көше Келешек қысқа көшесiпереулок Келешек № 3902.06.05 162/20-III30.06.05
148. № 6 қысқа көше Береке қысқа көшесiпереулок Береке № 3902.06.05 162/20-III30.06.05
149. № 7 қысқа көше Талас қысқа көшесiпереулок Талас № 3902.06.05 162/20-III30.06.05
150. № 8 қысқа көше Тайтөбе қысқа көшесiпереулок Тайтобе № 3902.06.05 162/20-III30.06.05
151. № 9 қысқа көше Жаркөл қысқа көшесiпереулок Жарколь № 3902.06.05 162/20-III30.06.05
152. № 10 қысқа көше Бидайық қысқа көшесiпереулок Бидайык № 3902.06.05 162/20-III30.06.05
153. № 11 қысқа көше Аққайың қысқа көшесiпереулок Аккайын № 3902.06.05 162/20-III30.06.05
154. 1-ші Суворов көшесi Қызылсу көшесіулица Кызылсу № 4002.06.05 162/20-III30.06.05
155. Қазақстан көшесi Көктерек көшесiулица Коктерек № 4002.06.05 162/20-III30.06.05
156. Новый көшесi Оқжетпес көшесiулица Окжетпес № 4002.06.05 162/20-III30.06.05
157. Ушаков көшесi Жалын көшесіулица Жалын № 4002.06.05 162/20-III30.06.05
158. Аграрный көшесi Бесағаш көшесiулица Бесагаш № 4002.06.05 162/20-III30.06.05
159. Связистер қысқа көшесі Рауан қысқа көшесiпереулок Рауан № 4002.06.05 162/20-III30.06.05
160. Герцен қысқа көшесi Шiлiктi қысқа көшесiпереулок Шиликты № 4002.06.05 162/20-III30.06.05
161. Суворов қысқа көшесі Құрақты қысқа көшесіпереулок Куракты № 4002.06.05 162/20-III30.06.05
162. Кутузов қысқа көшесі Тобыл қысқа көшесіпереулок Тобыл № 4002.06.05 162/20-III30.06.05
«Өндіріс» кенті бойынша:
163. Квартальный көшесі Ойыл көшесіулица Ойыл 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
164. Крайний көшесі Шет көшесіулица Шет 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
165. Бородин көшесі Киелісай көшесіулица Киелісай 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
166. Магнитогорский көшесі Ынталы көшесіулица Ынталы 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
167. 15-Горем көшесі Көксеңгір көшесіулица Көксеңгір 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
168. Нефтяниктер көшесі Мұнайшылар көшесіулица Мұнайшылар 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
169. Бетонный көшесі Ақсай көшесіулица Ақсай 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
170. Озерный көшесі Өзен көшесіулица Өзен 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
171. Дорожный көшесі Жаңажол көшесіулица Жаңажол 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
172. Угольный көшесі Ақжол көшесіулица Ақжол 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
173. Паровозный көшесі Ынтымақ көшесіулица Ынтымақ 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
174. Северное тас жолы көшесі Өндіріс көшесіулица Өндіріс 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
175. Степной көшесі Саржайлау көшесіулица Саржайлау 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
176. Ленинаканский көшесі Игілік көшесіулица Игілік 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
177. Танкериский көшесі Төңкеріс көшесіулица Төңкеріс 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
178. Воронежский көшесі Майтөбе көшесіулица Майтөбе 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
179. Курский көшесі Тайбурыл көшесіулица Тайбурыл 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
180. Тульский көшесі Ағадыр көшесіулица Ағадыр 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
181. Челябинский көшесі Ақшағыл көшесіулица Ақшағыл 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
182. Л. Чайкина көшесі Шиелі көшесіулица Шиелі 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
183. Калужский көшесі Сарықұм көшесіулица Сарықұм 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
184. Рязанский көшесі Талғар көшесіулица Талғар 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
185. ВРЗ көшесі Кеңшағыл көшесіулица Кеңшағыл 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
186. Тройцкий көшесі Тасқұдық көшесіулица Тасқұдық 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
187. Шахтерский көшесі Кеншілер көшесіулица Кеншілер 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
188. 1-Кирпичный завод көшесі Айнатас көшесіулица Айнатас 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
189. 5-Кирпичный завод көшесі Жасыл көшесіулица Жасыл 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
190. 6-Кирпичный завод көшесі Балықты көшесіулица Балықты 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
191. Гидростроительдер көшесі Қамысты көшесіулица Қамысты 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
192. Бестюбинский көшесі Бестөбе көшесіулица Бестөбе 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
193. Орский көшесі Кентау көшесіулица Кентау 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
194. Складской көшесі Ақбидай көшесіулица Ақбидай 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
195. Кирпичный қысқа көшесі Сандықтас қысқа көшесіпереулок Сандықтас 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
196. Глинка қысқа көшесі Аршалы қысқа көшесіпереулок Аршалы 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
197. Кольцов қысқа көшесі Қатаркөл қысқа көшесіпереулок Қатаркөл 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
198. Кустанайский қысқа көшесі Қостанай қысқа көшесіпереулок Қостанай 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
199. Кокчетавский қысқа көшесі Көкшетау қысқа көшесіпереулок Көкшетау 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
200. Шолохов қысқа көшесі Ырыс қысқа көшесіпереулок Ырыс 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
201. Малахов қысқа көшесі Жетісай қысқа көшесіпереулок Жетісай 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
202. Матросов қысқа көшесі Бейнеу қысқа көшесіпереулок Бейнеу 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
203. Орский қысқа көшесі Елек қысқа көшесіпереулок Елек 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
204. Петропавловский қысқа көшесі Қызылжар қысқа көшесіпереулок Қызылжар 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
205. Школьный қысқа көшесі Сарыадыр қысқа көшесіпереулок Сарыадыр 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
206. Вагонный қысқа көшесі Қарағайлы қысқа көшесіпереулок Қарағайлы 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
207. Путейский қысқа көшесі Шаған қысқа көшесіпереулок Шаған 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
208. Луговой қысқа көшесі Гүлдала қысқа көшесіпереулок Гүлдала 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
209. Карьерный қысқа көшесі Қайрақты қысқа көшесіпереулок Қайрақты 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
210. Широкий қысқа көшесі Кербұлақ қысқа көшесіпереулок Кербұлақ 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
211. Арматурный қысқа көшесі Көктамыр қысқа көшесіпереулок Көктамыр 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
212. Лесозаводской қысқа көшесі Жазық қысқа көшесіпереулок Жазық 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
213 Крайний қысқа көшесі Аққайың қысқа көшесіпереулок Аққайың 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
214 Бородин қысқа көшесі Бестау қысқа көшесіпереулок Бестау 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
215 Степной қысқа көшесі Гүлзар қысқа көшесіпереулок Гүлзар 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
216 Л. Чайкина қысқа көшесі Теңіз қысқа көшесіпереулок Теңіз 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
217 ФЗО тұйық көшесі Теректі тұйық көшесітупик Теректі 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
218 Узкий тұйық көшесі Балтакөл тұйық көшесітупик Балтакөл 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
219 Ремонтный тұйық көшесі Ақпан тұйық көшесітупик Ақпан 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
«Железнодорожный» кенті бойынша:
220 Степной көшесі Көкжазық көшесіулица Көкжазық 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
221 Советский көшесі Екібастұз көшесіулица Екібастұз 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
222 Линейный көшесі Ащысай көшесіулица Ащысай 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
223 Ленин көшесі Ақжар көшесіулица Ақжар 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
224 Қазақ көшесі Ақмешіт көшесіулица Ақмешіт 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
225 Бөгенбай көшесі Иманақ көшесіулица Иманақ 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
226 Абай көшесі Ақтасты көшесіулица Ақтасты 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
227 Безымянный көшесі Керегетас көшесіулица Керегетас 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
«Промышленный» тұрғын үй алабы бойынша:
228 Юбилейный көшесі Шарбақты көшесіулица Шарбақты 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
229 Хлебоприемный көшесі Атамұра көшесіулица Атамұра 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
230 Геологический көшесі Көкарал көшесіулица Көкарал 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
231 Весенний көшесі Бәйшешек көшесіулица Бәйшешек 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
232 Зеленый көшесі Көкжелек көшесіулица Көкжелек 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
233 2-Алейников көшесі Бастөбе көшесіулица Бастөбе 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
234 2-Хлебоприемный көшесі Қарасу көшесіулица Қарасу 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
«Интернациональный» тұрғын үй алабы бойынша:
235 Мир көшесі Мереке көшесіулица Мереке 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
236 Молодежный көшесі Армандастар көшесіулица Армандастар 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
237 Зеленый көшесі Көксай көшесіулица Көксай 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
238 Микрорайон көшесі Кеңтүбек көшесіулица Кеңтүбек 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
239 Қарағанды көшесі Қаражал көшесіулица Қаражал 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
240 Новый көшесі Алтындала көшесіулица Алтындала 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
241 Степной көшесі Аралқұм көшесіулица Аралқұм 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
242 Школьный көшесі Нұрлыжол көшесіулица Нұрлыжол 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
243 Пришкольный көшесі Өркениет көшесіулица Өркениет 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
244 Строительный көшесі Құрылысшылар көшесіулица Құрылысшылар 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
245 Речной көшесі Көлсай көшесіулица Көлсай 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
246 Набережный көшесі Жағажай көшесіулица Жағажай 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
247 Молодежный қысқа көшесі Қарқара қысқа көшесіпереулок Қарқара 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
248 Зеленый қысқа көшесі Майбалық қысқа көшесіпереулок Майбалық 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
249 Пришкольный қысқа көшесі Ұлан қысқа көшесіпереулок Ұлан 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
«Мичурино» ауылы бойынша:
250 Центральный көшесі Бастау көшесіулица Бастау 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
251 Набережный көшесі Алакөл көшесіулица Алакөл 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
252 Садовый көшесі Асқартау көшесіулица Асқартау 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
253 Экспериментальный көшесі Бақанас көшесіулица Бақанас 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
«Күйгенжар» ауылы бойынша:
254 Бөгенбай көшесі Жаңатұрмыс көшесіулица Жаңатұрмыс 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
255 Набережный көшесі Шапағат көшесіулица Шапағат 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
256 Мир көшесі Атақоныс көшесіулица Атақоныс 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
257 Речной көшесі Көксу көшесіулица Көксу 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
«Заречное» ауылы бойынша:
258 Юбилейный көшесі Ақниет көшесіулица Ақниет 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
259 Трудовой көшесі Еңбекшілер көшесіулица Еңбекшілер 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
260 Строительный көшесі Үшкөпір көшесіулица Үшкөпір 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
261 Степной көшесі Ақселеу көшесіулица Ақселеу 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
262 Садовый көшесі Орал көшесіулица Орал 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
263 Некрасов көшесі Қаратөбе көшесіулица Қаратөбе 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
264 Ленин көшесі Аққұм көшесіулица Аққұм 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
265 Гагарин көшесі Ұшқыштар көшесіулица Ұшқыштар 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
266 9 май көшесі Жиделі көшесіулица Жиделі 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
«Тельман» ауылы бойынша:
267 Школьный көшесі Ақжан көшесіулица Ақжан 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
268 Октябрьский көшесі Жайсаң көшесіулица Жайсан 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
269 Р. Люксембург көшесі Ақкемер көшесіулица Ақкемер 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
270 К. Маркс көшесі Мұғалжар көшесіулица Мұғалжар 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
«Пригородный» тұрғын үй алабы бойынша:
271 Школьный көшесі Болашақ көшесіулица Болашақ 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
272 Строительный көшесі Айнабұлақ көшесі улица Айнабұлақ 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
273 Советский көшесі Сарытоғай көшесіулица Сарытоғай 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
274 Атаусыз көше Матай көшесіулица Матай 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
275 Комсомольский көшесі Арнасай көшесіулица Арнасай 21.12.07№ 62 25.12.07№ 45/7-IV23.01.2008№ 485 (деп.юс)
Жаңа әкімшілік орталықтағы көшелер бойынша;
276 № 1 көше Тәуелсіздік көшесіулица Тәуелсіздік 21.12.07№ 61 25.12.07.№ 46/7-IV23.01.2008№ 484 (деп.юс)
277 № 2 көше Достық көшесіулица Достық 21.12.07№ 61 25.12.07.№ 46/7-IV23.01.2008№ 484 (деп.юс)
278 № 12 көше Сарайшық көшесіулица Сарайшық 21.12.07№ 61 25.12.07.№ 46/7-IV23.01.2008№ 484 (деп.юс)
279 № 19а көше Алматы көшесіулица Алматы 21.12.07№ 61 25.12.07.№ 46/7-IV23.01.2008№ 484 (деп.юс)
280 № 19 магистраль Сығанақ көшесіулица Сығанақ 21.12.07№ 61 25.12.07.№ 46/7-IV23.01.2008№ 484 (деп.юс)
281 № 33 көше Ақмешіт көшесіулица Ақмешіт 21.12.07№ 61 25.12.07.№ 46/7-IV23.01.2008№ 484 (деп.юс)
282 № 34 көше Түркістан көшесіулица Түркістан 21.12.07№ 61 25.12.07.№ 46/7-IV23.01.2008№ 484 (деп.юс)
283 № 35 көше Орынбор көшесіулица Орынбор 21.12.07№ 61 25.12.07.№ 46/7-IV23.01.2008№ 484 (деп.юс)
284 № 78 көше Сауран көшесіулица Сауран 21.12.07№ 61 25.12.07.№ 46/7-IV23.01.2008№ 484 (деп.юс)
2007 жыл бойынша аталған және қайта аталған көшелер
285 № 23-1 көше Шәмші Қалдаяқов көшесіулица Шәмші Қалдаяқов 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
286 № 23-11 көше Жұмекен Нәжімеденов көшесіулица Жұмекен Нәжімеденов 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
287 Ақбұлақ өзені арқылы өтетін (көпірден кейінгі) Абай даңғылының жалғасына Шәкәрім Құдайбердіұлы даңғылыпроспект Шәкәрім Құдайбердіұлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
288 Манас көшесінен басталатын және «Әл-Фараби» шағын ауда-нынан аяқталатын атаусыз көше күйші Дина көшесіулица күйші Дина 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
Алматы ауданы бойынша оңтүстік-шығыс тұрғын алабы (сол жақ) бойынша
289 № 2 көше Қозыбасы көшесіулица Қозыбасы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
290 № 3 көше Қаратау көшесіулица Қаратау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
291 № 4 көше Хантау көшесіулица Хантау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
292 № 5 көше Ақарыс көшесіулица Ақарыс 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
293 № 6 көше Бекарыс көшесіулица Бекарыс 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
294 № 7 көше Жанарыс көшесіулица Жанарыс 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
295 № 8 көше Жаркент көшесіулица Жаркент 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
296 № 9 көше Бурабай көшесіулица Бурабай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
297 № 10 көше Жайық көшесіулица Жайық 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
298 № 11 көше Ертіс көшесіулица Ертіс 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
299 № 12 көше Бұқтырма көшесіулица Бұқтырма 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
300 № 13 көше Есіл көшесіулица Есіл 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
301 № 14 көше Шу көшесіулица Шу 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
302 № 15 көше Лепсі көшесіулица Лепсі 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
303 № 16 көше Іле көшесіулица Іле 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
304 № 17 көше Сілеті көшесіулица Сілеті 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
305 № 18 көше Ырғыз көшесіулица Ырғыз 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
306 № 19 көше Еділ көшесіулица Еділ 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
307 № 36 көше Қаратал көшесіулица Қаратал 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
308 № 1 қысқа көше Дегерес орамыпереулок Дегерес 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
309 № 2 қысқа көше Дегелең орамыпереулок Дегелең 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
310 № 3 қысқа көше Аламан орамыпереулок Аламан 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
311 № 4 қысқа көше Тұлпар орамыпереулок Тұлпар 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
Оңтүстік-Шығыс тұрғын алабының (оң жақ) бойынша:
312 № 1 көше Қобыланды батыр көшесіулица Қобыланды батыр 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
313 № 20 көше Ер Тарғын көшесіулица Ер Тарғын 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
314 № 21 көше Ер Қосай көшесіулица Ер Қосай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
315 № 22 көше Ер Көкше көшесіулица Ер Көкше 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
316 № 23 көше Жалаңтөс көшесіулица Жалаңтөс 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
317 № 24 көше Арқайым көшесіулица Арқайым 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
318 № 25 көше Жаңаарқа көшесіулица Жаңаарқа 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
319 № 26 көше Бесшалқар көшесіулица Бесшалқар 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
320 № 27 көше Қоңыраулы көшесіулица Қоңыраулы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
321 № 28 көше Қордай көшесіулица Қордай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
322 № 29 көше Түлкібас көшесіулица Түлкібас 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
323 № 30 көше Мойынты көшесіулица Мойынты 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
324 № 31 көше Баянтау көшесіулица Баянтау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
325 № 32 көше Бөрілі көшесіулица Бөрілі 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
326 № 33 көше Сарқан көшесіулица Сарқан 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
327 № 34 көше Сұлутөбе көшесіулица Сұлутөбе 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
328 № 35 көше Құмкент көшесіулица Құмкент 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
329 № 37 көше Үштөбе көшесіулица Үштөбе 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
330 № 38 көше Айнакөл көшесіулица Айнакөл 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
331 № 39 көше Обаған көшесіулица Обаған 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
332 № 40 көше Таскескен көшесіулица Таскескен 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
333 № 41 көше Балқантау көшесіулица Балқантау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
334 № 42 көше Жанкент көшесіулица Жанкент 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
335 № 43 көше Қызыларай көшесіулица Қызыларай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
336 № 44 көше Талғар көшесіулица Талғар 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
337 № 45 көше Бағаналы көшесіулица Бағаналы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
338 № 46 көше Сырымбет көшесіулица Сырымбет 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
339 № 47 көше Ошақты көшесіулица Ошақты 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
340 № 48 көше Зеренді көшесіулица Зеренді 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
341 № 49 көше Берен көшесіулица Берен 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
342 № 50 көше Кеген көшесіулица Кеген 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
343 № 51 көше Аршын көшесіулица Аршын 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
344 № 52 көше Кеңгір көшесіулица Кеңгір 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
345 № 53 көше Марқакөл көшесіулица Марқакөл 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
346 № 54 көше Сарыкөл көшесіулица Сарыкөл 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
347 № 55 көше Ақсу-Аюлы көшесіулица Ақсу-Аюлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
348 № 56 көше Құндызды көшесіулица Құндызды 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
349 № 57 көше Қарқабат көшесіулица Қарқабат 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
350 № 58 көше Қалба көшесіулица Қалба 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
351 № 59 көше Арғанаты көшесіулица Арғанаты 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
352 № 60 көше Балбырауын көшесіулица Балбырауын 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
353 № 61 көше Қарасаз көшесіулица Қарасаз 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
354 № 62 көше Майқайың көшесіулица Майқайың 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
355 № 63 көше Дауылпаз көшесіулица Дауылпаз 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
356 № 64 көше Балталы көшесіулица Балталы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
357 № 65 көше Шертер көшесіулица Шертер 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
358 № 66 көше Ақыртас көшесіулица Ақыртас 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
359 № 112 көше Масаты көшесіулица Масаты 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
360 № 116 көше Қобыз көшесіулица Қобыз 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
361 № 119 көше Отыкен көшесіулица Отыкен 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
362 № 125 көше Орхон көшесіулица Орхон 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
363 № 130 көше Енесай көшесіулица Енесай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
364 № 132 көше Бесбалық көшесіулица Бесбалық 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
365 № 5 қысқа көше Арал орамыпереулок Арал 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
366 № 6 қысқа көше Қызан орамыпереулок Қызан 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
367 № 7 қысқа көше Теміртау орамыпереулок Теміртау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
368 № 8 қысқа көше Қызылкөл орамыпереулок Қызылкөл 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
369 № 9 қысқа көше Шаттық орамыпереулок Шаттық 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
370 № 10 қысқа көше Ақшатау орамыпереулок Ақшатау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
371 № 11 қысқа көше Ақкөл орамыпереулок Ақкөл 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
372 № 12 қысқа көше Шабыт орамыпереулок Шабыт 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
373 № 13 қысқа көше Алмалы орамыпереулок Алмалы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
374 № 14 қысқа көше Сартау орамыпереулок Сартау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
375 № 15 қысқа көше Шырайлы орамыпереулок Шырайлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
376 № 16 қысқа көше Сайрам орамыпереулок Сайрам 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
377 № 17 қысқа көше Мерей орамыпереулок Мерей 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
378 № 18 қысқа көше Керуен орамыпер. Керуен 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
379 № 19 қысқа көше Жаңаөзен орамыпереулок Жаңаөзен 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
380 № 20 қысқа көше Кемел орамыпереулок Кемел 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
381 № 21 қысқа көше Ақберен орамыпереулок Ақберен 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
382 № 22 қысқа көше Нұрлы орамыпереулок Нұрлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
383 № 23 қысқа көше Кәусар орамыпереулок Кәусар 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
384 № 24 қысқа көше Жайдарман орамыпереулок Жайдарман 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
385 № 25 қысқа көше Тарлан орамыпереулок Тарлан 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
386 № 26 қысқа көше Көкпар орамыпереулок Көкпар 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
387 № 27 қысқа көше Ақсұңқар орамыпереулок Ақсұңқар 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
388 № 28 қысқа көше Қызылқұм орамыпереулок Қызылқұм 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
389 № 29 қысқа көше Көкорай орамыпереулок Көкорай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
390 № 30 қысқа көше Арқат орамыпереулок Арқат 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
391 № 31 қысқа көше Келес орамыпереулок Келес 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
392 № 124 қысқа көше Мұғалжар орамыпереулок Мұғалжар 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
393 № 131 қысқа көше Сарыағаш орамыпереулок Сарыағаш 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
394 № 139 қысқа көше Саян орамыпереулок Саян 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
«Комсомольский» тұрғын алабы бойынша:
395 № 74 көше Мәриям Жагорқызы көшесіулица Мәриям Жагорқызы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
396 № 82 көше Қыз Жібек көшесіулица Қыз Жібек 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
397 № 84 көше Айша бибі көшесіулица Айша бибі 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
398 № 98 көше Ақын Сара көшесіулица Ақын Сара 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
399 № 100 көше Ақжүніс көшесіулица Ақжүніс 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
400 № 102 көше Айман-Шолпан көшесіулица Айман-Шолпан 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
401 № 118 көше Жұбан ана көшесіулица Жұбан ана 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
402 № 122 көше Қарашаш ана көшесіулица Қарашаш ана 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
403 № 129 көше Домалақ ана көшесіулица Домалақ ана 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
404 № 136 көше Ұлбике ақын көшесіулица Ұлбике ақын 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
405 № 154 көше Баян сұлу көшесіулица Баян сұлу 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
406 № 169 көше Ләйлі-Мәжнүн орамыпереулок Ләйлі-Мәжнүн 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
407 № 171 көше Айғаным көшесіулица Айғаным 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
408 № 173 көше Ұмай ана көшесіулица Ұмай ана 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
409 № 174 көше Тұмар ханым көшесіулица Тұмар ханым 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
410 Тихий көшесі Ақбаян көшесіулица Ақбаян 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
411 № 175 қысқа көше Қалқаман-Мамыр орамыпереулок Қалқаман-Мамыр 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
412 № 176 қысқа көше Ұлпан орамыпереулок Ұлпан 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
413 № 177 қысқа көше Қорған орамыпереулок Қорған 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
414 Софиев тас жолы Алаш тас жолышоссе Алаш 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
415 Рожденственский тас жолы (айналмадан кейін аэропортқа дейінгі бөлігі) Қарқаралы тас жолышоссе Қарқаралы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
416 «Молодежный» шағын ауданы «Жастар» шағын ауданымкр. «Жастар» 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
417 Акмолинский көшесі Ғұмар Қараш көшесіулица Ғұмар Қараш 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
«Железнодорожный» тұрғын алабы бойынша:
418 Ақмешіт көшесі Орбұлақ көшесіулица Орбұлақ 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
«Пригородный» тұрғын алабы бойынша:
419 Болашақ көшесі Беласар көшесіулица Беласар 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
420 Вокзальный көшесі Нәзір Төреқұлұлы көшесіулица Нәзір Төреқұлұлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
421 Встреча көшесі Маржансу көшесіулица Маржансу 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
422 Вячеславский қысқа көшесі Қыранқия орамыпереулок Қыранқия 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
423 Н. Гастелло көшесі Асанқайғы көшесіулица Асанқайғы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
424 Г. Димитров қысқа көшесі Шідерті орамыпереулок Шідерті 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
425 В. Жуковский қысқа көшесі Ақкент орамыпереулок Ақкент 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
426 Зеленый берег көшесі Ноғайлы көшесіулица Ноғайлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
427 Зеленый переезд көшесі Қарауыл көшесіулица Қарауыл 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
428 Интернациональный көшесі Ағыбай батыр көшесіулица Ағыбай батыра 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
429 Летний көшесі Құлынды көшесіулица Құлынды 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
430 Лётный көшесі Құмбел көшесіулица Құмбел 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
431 С. Лазо қысқа көшесі Абыралы орамыпереулок Абыралы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
432 Майский көшесі Наркескен көшесіулица Наркескен 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
433 Марсовый көшесі Қарасақал Ерімбет көшесіулица Қарасақал Ерімбет 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
434  Милосердие көшесі Еренқабырға көшесіулица Еренқабырға 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
435 Қ. Мұңайтпасов көшесі Қажымұқан көшесіулица Қажымұқан 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
436 Ф. Моос көшесі Николай Хлудов көшесіулица Николай Хлудов 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
437 Набережный көшесі Рамазан көшесіулица Рамазан 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
438 Новолунный көшесі Тобылғысай көшесіулица Тобылғысай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
439 Планетный көшесі Атасу көшесіулица Атасу 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
440 Радужный көшесі Ай-Таңсық көшесіулица Ай-Таңсық 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
441 Районный қысқа көшесі Күлтөбе орамыпереулок Күлтөбе 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
442 Самоцветный көшесі Адырна көшесіулица Адырна 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
443 Светлый көшесі Әлімхан Ермеков көшесіулица Әлімхан Ермеков 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
444 Стартовый көшесі Өлеңті көшесіулица Өлеңті 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
445 Сенной қысқа көшесі Күлтегін орамыпереулок Күлтегін 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
446 Советская армия қысқа көшесі Мырзашөл орамыпереулок Мырзашөл 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
447 В. Терешкова көшесі Сұлтанбек Қожанұлы көшесіулица Сұлтанбек Қожанұлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
448 Тополиный көшесі Босаға көшесіулица Босаға 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
449 2-Угольный көшесі Жетіген көшесіулица Жетіген 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
450 Узорный көшесі Өріс көшесіулица Өріс 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
451 Училищный көшесі Ілияс Жансүгірұлы көшесіулица Ілияс Жансүгірұлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
452 Д. Фурманов көшесі Шара Жиенқұлова көшесіулица Шара Жиенқұлова 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
453 ХПП көшесі Құлагер көшесіулица Құлагер 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
454 К. Цеткина көшесі Аңырақай көшесіулица Аңырақай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
455 Цветочный көшесі Балауса көшесіулица Балауса 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
456 Центральный көшесі Алпамыс батыр көшесіулица Алпамыс батыр 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
457 Энергетиктер қысқа көшесі Қобда орамыпереулок Қобда 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
458 Юбилейный қысқа көшесі Жігер орамыпереулок Жігер 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
«Шұбар» тұрғын алабы бойынша:
459 30 лет Космонавтики көшесі Темірқазық көшесіулица Темірқазық 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
460 Мереке көшесі Меркі көшесіулица Меркі 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
461 Перспективный көшесі Халел Досмұхамедұлы көшесіулица Халел Досмұхамедұлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
«Промышленный» тұрғын алабы бойынша:
462 Перспективный көшесі Мұстафа Шоқай көшесіулица Мұстафа Шоқай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
463 30 лет Целины көшесі Шалкөде көшесіулица Шалкөде 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
464 № 142 қысқа көше Наурызым орамыпереулок Наурызым 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
«Энергетик» тұрғын алабы бойынша:
465 Инициативный көшесі Қызылой көшесіулица Қызылой 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
466 Энергетиктер көшесі Белжайлау көшесіулица Белжайлау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
«Тельман» тұрғын алабы бойынша:
467 К. Маркс көшесі Қоңырөлең көшесіулица Қоңырөлең 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
468 А.Вавилов көшесі және оңтүстік-шығыс тұрғын үй алабындағы № 106 көше біріктірілді Бейімбет Майлин көшесіулица Бейімбет Майлин 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
469 Л. Гумилев пен А. Можайский көшесі біріктірілді Александр Пушкин көшесіулица Александра Пушкин 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
470 № 1 даңғыл мен М. Жұмабаев көшесі біріктірілді Мағжан Жұмабаев даңғылыпроспект Мағжан Жұмабаев 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
471 № 3 даңғыл мен Манас көшесі біріктірілді  Манас даңғылыпроспект Манас(күшін жойды)   05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
«Сарыарқа» ауданы бойынша:
472 «Ильинка» тұрғын алабының оңтүстік-шығыс бөлігі «Үркер» шағын ауданымкр. «Үркер» 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
473 Есіл өзені арқылы өтетін (көпірден кейінгі) Сарыарқа даңғылының жалғасы Тұран даңғылыпроспект Тұран 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
474 Л. Андреев көшесі Қарлығаш көшесіулица Қарлығаш 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
475 Аққайың қысқа көшесі Мойнақ орамыпереулок Мойнақ 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
476 А. Беляков көшесі Тамшалы көшесіулица Тамшалы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
477 Н. Бауман көшесі Керегетас көшесіулица Керегетас 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
478 Братский қысқа көшесі Ақбастау орамыпереулок Ақбастау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
479 П. Боровской қысқа көшесі Жезкиік орамыпереулок Жезкиік 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
480 Вагонный көшесі Фахд бен Абдул Азиз көшесіулица Фахд бен Абдул Азиз 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
481 В. Вересаев қысқа көшесі Тасбұлақ орамыпереулок Тасбұлақ 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
482 Вагоноремонтный қысқа көшесі Арақарағай орамыпереулок Арақарағай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
483 Ф. Глинки көшесі Ақсу-Жабағылы көшесіулица Ақсу-Жабағылы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
484 Героев Краснодон көшесі Сыдық Мұхамеджанов көшесіулица Сыдық Мұхамеджанов 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
485 Деповский көшесі Қазығұрт көшесіулица Қазығұрт 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
486 Дружба көшесі Ықылас Дүкенұлы көшесіулица Ықылас Дүкенұлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
487 Ф. Дзержинский көшесі Әбубәкір Диваев көшесіулица Әбубәкір Диваев 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
488 Депутатский қысқа көшесі Айдын орамыпереулок Айдын 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
489 Ф. Дзержинский қысқа көшесі Барқытбел орамыпереулок Барқытбел 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
490 Г. Димитров көшесі Домбыралы көшесіулица Домбыралы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
491 А. Жданов көшесі Боталы көшесіулица Боталы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
492 Е. Зайчукова көшесі Қапал көшесіулица Қапал 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
493 Зеленая Аллея көшесі Жекебатыр көшесіулица Жекебатыр 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
494 Заводской қысқа көшесі Шерқала орамыпереулок Шерқала 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
495 Ишимский көшесі Шығанақ көшесіулица Шығанақ 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
496 Г. Котовский көшесі Аспара көшесіулица Аспара 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
497 З. Катченко көшесі Бекетай көшесіулица Бекетай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
498 Клубный көшесі Үшқара көшесіулица Үшқара 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
499 М. Кутузов көшесі Василий Бартольд көшесіулица Василий Бартольд 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
500 Кирпичный көшесі Арқарлы көшесіулица Арқарлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
501 3-ші кірпіш зауыты көшесі Көкбастау көшесіулица Көкбастау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
502 7-ші кірпіш зауыты көшесі Байқадам көшесіулица Байқадам 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
503 Н. Крупсакя қысқа көшесі Жалаулы орамыпереулок Жалаулы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
504 Ф. Кривогуз қысқа көшесі Шыңтас орамыпереулок Шыңтас 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
505 Луговой көшесі Шыңғырлау көшесіулица Шыңғырлау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
506 К. Либкхнет көшесі Алтынемел көшесіулица Алтынемел 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
507 Литейный көшесі Жаһанша Досмұхамедұлы көшесіулица Жаһанша Досмұхамедұлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
508 Р. Люксембург көшесі Ақбұғы көшесіулица Ақбұғы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
509 Локомативный қысқа көшесі Жарсуат орамыпереулок Жарсуат 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
510 9 Май көшесі Қадырғали Жалайыри көшесіулица Қадырғали Жалайыри 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
511 И. Мичурин көшесі Бұланты көшесіулица Бұланты 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
512 Металлистов көшесі Дулыға көшесіулица Дулыға 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
513 Машинистов көшесі Қашаған көшесіулица Қашаған 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
514 Д. Мануильский көшесі Үшқиян көшесіулица Үшқиян 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
515 Молодежный көшесі Жұмат Шанин көшесіулица Жұмат Шанин 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
516 Московский көшесі Мәскеу көшесіулица Мәскеу 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
517 Мостовый көшесі Қалқаман көшесіулица Қалқаман 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
518 А. Марти қысқа көшесі Қоянды орамыпереулок Қоянды 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
519 В. Малиновский қысқа көшесі Атакент орамыпереулок Атакент 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
520 А. Нахимов көшесі Орда көшесіулица Орда 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
521 Овражный көшесі Мұзтау көшесіулица Мұзтау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
522 Одинцовых көшесі Мыңарал көшесіулица Мыңарал 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
523 Оренбургский көшесі Ақан сері көшесіулица Ақан сері 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
524 Оренбургский қысқа көшесі Алқатерек орамыпереулок Алқатерек 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
525 А. Островский көшесі Медеу көшесіулица Медеу 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
526 Победа даңғылы Жеңіс даңғылыпроспект Жеңіс 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
527 А. Пархоменко көшесі Тайсойған көшесіулица Тайсойған 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
528 Е. Пугачев көшесі Ойжайлау көшесіулица Ойжайлау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
529 Пекарни көшесі Ұланбел көшесіулица Ұланбел 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
530 Проектный көшесі Абат-Байтақ көшесіулица Абат-Байтақ 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
531 А. Попов көшесі Құсжолы көшесіулица Құсжолы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
532 Н. Пирогов көшесі Ақсеңгір көшесіулица Ақсеңгір 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
533 Приречный көшесі Айпара көшесіулица Айпара 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
534 Проектный көшесі Оғыланды көшесіулица Оғыланды 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
535 Пролетарский қысқа көшесі Ақмая орамыпереулок Ақмая 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
536 Первая Карьерная көшесі Мақат көшесіулица Мақат 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
537 В. Рагузов көшесі Жосалы көшесіулица Жосалы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
538 А. Стаханов көшесі Жидебай көшесіулица Жидебай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
539 Сельский көшесі Әулие ата көшесіулица Әулие ата 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
540 Совхозный көшесі Найзақара көшесіулица Найзақара 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
541 Стадионный көшесі Аманқарағай көшесіулица Аманқарағай 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
542 Совхозный қысқа көшесі Маралды орамыпереулок Маралды 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
543 Строителей қысқа көшесі Бесшатыр орамыпереулок Бесшатыр 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
544 Транспортный көшесі Шақпақ көшесіулица Шақпақ 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
545 К. Тимирязев көшесі Ыбырай Алтынсарин көшесіулица Ыбырай Алтынсарин 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
546 Транспортный қысқа көшесі Арқат орамыпереулок Арқат 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
547 Турбинный қысқа көшесі Қырат орамыпереулок Қырат 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
548 Тепловозный қысқа көшесі Шыршық орамыпереулок Шыршық 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
549 Ушаков қысқа көшесі Саққорған орамыпереулок Саққорған 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
550 М. Фрунзе көшесі Әбдіғаппар Ділманов көшесіулица Әбдіғаппар Ділманов 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
551 Н. Филатов қысқа көшесі Сүмбе орамыпереулок Сүмбе 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
552 Целинный көшесі Берел көшесіулица Берел 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
553 В. Чкалов көшесі Өрнек көшесіулица Өрнек 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
554 Н. Чернышевский көшесі Жерұйық көшесіулица Жерұйық 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
555 В. Чапаев көшесі Бестерек көшесіулица Бестерек 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
556 С. Чернов қысқа көшесі Қырыққыз орамыпереулок Қырыққыз 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
557 Элеваторный көшесі Сарыөзек көшесіулица Сарыөзек 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
558 Элетровозный қысқа көшесі Қараой орамыпереулок Қараой 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
559 № 134 қысқа көше Қамқалы орамыпереулок Қамқалы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
560 № 140 қысқа көше Құмсуат орамыпереулок Құмсуат 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
561 № 141 қысқа көше Шарын орамыпереулок Шарын 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
«Өндіріс» тұрғын алабы бойынша:
562 А. Даргомыжский көшесі Сүгір Әліұлы көшесіулица Сүгір Әліұлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
563 З. Космодемьянская көшесі Үшқоңыр көшесіулица Үшқоңыр 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
564 М. Кольцов көшесі Үстірт көшесіулица Үстірт 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
565 О. Кошевой көшесі Бектау көшесіулица Бектау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
566 М. Лунин көшесі Сусамыр көшесіулица Сусамыр 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
567 Павлодарский көшесі Сартүбек көшесіулица Сартүбек 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
568 Самарқанд көшесі Телжан Шонанұлы көшесіулица Телжан Шонанұлы 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
569 С. Тюленин көшесі Шардара көшесіулица Шардара 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
570 Л. Шевцова көшесі Ақжелкен көшесіулица Ақжелкен 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
571 № 138 қысқа көше Найзатас орамыпереулок Найзатас 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
«Көктал» тұрғын алабы бойынша:
572 ДСУ-450 көшесі Кеңдала көшесіулица Кеңдала 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
573 Новый қысқа көшесі Күршім орамыпереулок Күршім 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
574 Пролетарский қысқа көшесі Ақтүбек орамыпереулок Ақтүбек 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
575 Садовый көшесі Еңлік-Кебек көшесіулица Еңлік-Кебек 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
576 Спортивный көшесі Зеңгір көшесіулица Зеңгір 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
«Қараөткел» шағын ауданы бойынша:
577 № 36-1 көше Жылой көшесіулица Жылой 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
578 № 36-2 көше Аягөз көшесіулица Аягөз 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
579 № 36-3 көше Атырау көшесіулица Атырау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
580 № 36-4 қысқа көше Манкент орамыпереулок Манкент 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
581 № 36-7 көше Шарбақкөл көшесіулица Шарбақкөл 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
582 № 36-9 көше Ерейментау көшесіулица Ерейментау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
583 36-11 қысқа көше Машат орамыпереулок Машат 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
584 № 36-12 көше Сұлутөр көшесіулица Сұлутөр 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
585 № 36-14 көше Имантау көшесіулица Имантау 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
586 № 36-15 көше Арна көшесіулица Арна 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
587 № 36-16 көше Күреңбел көшесіулица Күреңбел 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
588 № 36-17 қысқа көше Мәртөбе орамыпереулок Мәртөбе 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
589 № 76 көше Таңбалытас көшесіулица Таңбалытас 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
590 № 161 көше Бозарал көшесіулица Бозарал 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
591 Республика даңғылы мен А. Пушкин көшелері біріктірілді Республика даңғылыпроспект Республики 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
592 І. Есенберлин мен Ақжайық көшелері біріктірілді Ілияс Есенберлин көшесіулица Ілияс Есенберлин 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
593 Оқжетпес, К. Станиславский және Бесағаш көшелері біріктірілді Оқжетпес көшесіулица Оқжетпес 05.12.2007№ 60 12.12.2007№ 33/6-ІV23.01.2008№ 483 (деп.юс)
594 Қ. Жалайыри көшесі Әлия Молдағұлова көшесіулица Әлия Молдағұлова 19.05.2008№63 27.05.2008№97/15-ІV09.06.2008№536 (деп.юс)
595 Ә. Молдағұлова көшесі Қоскөл көшесіулица Қоскөл 19.05.2008№63 27.05.2008№97/15-ІV09.06.2008№536 (деп.юс)
596 № 40-19 көше Шарль де Голль көшесіулица Шарль де Голль 19.05.2008№63 27.05.2008№97/15-ІV09.06.2008№536 (деп.юс)
597 № 23-12 көше Райымбек батыр көшесіулица Райымбек батыр 19.05.2008№63 27.05.2008№97/15-ІV09.06.2008№536 (деп.юс)
598 № 74 көше Қадырғали Жалайыри көшесіулица Қадырғали Жалайыри 19.05.2008№63 27.05.2008№97/15-ІV09.06.2008№536 (деп.юс)
599 № 103 көше Тарас Шевченко көшесіулица Тарас Шевченко 12.09.2008№ 67 26.09.2008№148/23- ІV08.10.2008№550
600 Манас даңғылы Тәуелсіздік даңғылыПроспект Тәуелсіздік 25.06.2009№ 69 25.06.2009№23/36-IV30.06.2009№583(деп.юс)
601 Абылай хан даңғылынан бастап Мақтұмқұлы көшесіне дейінгі бөлігі Манас көшесіулица Манас 25.06.2009№ 69 25.06.2009№23/36-IV30.06.2009№583(деп.юс)
602 Тәуелсіздік көшесі Дінмұхамед Қонаев көшесіулица Динмухамеда Кунаева 25.06.2009№69 25.06.2009№23/36-IV30.06.2009№583(деп.юс)
Алматы ауданы бойынша
603 № 96 көше Байырқұм көшесіулица Байырқұм 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
604 № 91 қысқа көше Ақсүмбе орамыпереулок Ақсүмбе 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
605 № 144 қысқа көше Созақ орамыпереулок Созақ 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
606 М. Ломоносов көшесі Егемен Қазақстан газеті көшесіулица Егемен Қазақстан газеті 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
оңтүстік-шығыстұрғын алабының (оң жақ) бойынша:
607 Үштөбе көшесі Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы көшесіулица Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Интернациональный» тұрғын алабы бойыншаАлматы ауданы
608 № 114 көше Хайретдин Болғанбаев көшесіулица Хайретдин Болғанбаев 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
609 № 166 көше Мұхамеджан Сералин көшесіулица Мұхамеджан Сералин 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
610 № 38 қысқа көше Егінді орамыпереулок Егінді 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
611 № 39 қысқа көше Майлыкент орамыпереулок Майлыкент 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
612 № 127 қысқа көше Жылыбұлақ орамыпереулок Жылыбұлақ 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
613 № 133 қысқа көше Көкжиде орамыпереулок Көкжиде 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
614 № 137 қысқа көше Ашутас орамыпереулок Ашутас 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
615 № 143 қысқа көше Сүткент орамыпереулок Сүткент 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
Оңтүстік-Шығыс тұрғын алабы бойыншаАлматы ауданы
616 № 23-41 көше Бірімжановтар көшесіулица Бірімжановтар 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
617 № 73 көше Тайқазан көшесіулица Тайқазан 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
618 № 79 көше Нұрхан Ахметбеков көшесіУлица Нұрхан Ахметбеков 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
619 № 87 көше Майдақоңыр көшесіулица Майдақоңыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
620 № 90 көше Үшкүлтай Субханбердина көшесіулица Үшкүлтай Субханбердина 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
621 № 110 көше Сарын көшесіулица Сарын 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
622 № 115 көше Бұлбұл көшесіулица Бұлбұл 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
623 № 165 көше Бозторғай көшесіулица Бозторғай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
624 № 109 қысқа көше Алқоңыр орамыпереулок Алқоңыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
625 № 111 қысқа көше Сүтбұлақ орамыпереулок Сүтбұлақ 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
626 № 145 қысқа көше Бозшолақ орамыпереулок Бозшолақ 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
627 № 162 қысқа көше Ақтоған орамыпереулок Ақтоған 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
628 № 164 қысқа көше Кертолғау орамыпереулок Кертолғау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
629 № 180 қысқа көше Бозінген орамыпереулок Бозінген 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
630 № 182 қысқа көше Шыңырау орамыпереулок Шыңырау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Күйгенжар» тұрғын алабы бойыншаАлматы ауданы
631 № 168 көше Кеңжайлау көшесіУлица Кеңжайлау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Мичурино» тұрғын алабы бойыншаАлматы ауданы
632 № 99 көше Бақты көшесіулица Бақты 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
633 № 87 қысқа көше Көкіл орамыпереулок Көкіл 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
634 № 113 қысқа көше Мерген орамыПереулок Мерген 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
635 № 149 қысқа көше Қызылтас орамыпереулок Қызылтас 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Ақ-бұлақ-1» тұрғын алабы бойыншаАлматы ауданы
636 № 77 көше Шалқыма көшесіулица Шалқыма 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Ақ-бұлақ-2» тұрғын алабы бойыншаАлматы ауданы
637 № 40-1 көше Дарабоз көшесіулица Дарабоз 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
638 № 40-2 көше Әлқисса орамыпереулок Әлқисса 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
639 № 40-3 қысқа көше Талды орамыпереулок Талды 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
640 № 40-4 қысқа көше Сарыкеңгір орамыпереулок Сарыкеңгір 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
641 № 40-5 қысқа көше Сарқырама орамыпереулок Сарқырама 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
642 № 40-6 қысқа көше Тоқырауын орамыпереулок Тоқырауын 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
643 № 40-10 қысқа көше Бағлан орамыпереулок Бағлан 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Ақ-бұлақ-3» тұрғын алабы бойыншаАлматы ауданы
644 № 40-7 қысқа көше Тесіктас орамыпереулок Тесіктас 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
645 № 40-8 қысқа көше Тасшоқы орамыпереулок Тасшоқы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Ақ-бұлақ-4» тұрғын алабы бойыншаАлматы ауданы
646 № 40-9 көше Елім-ай көшесіулица Елім-ай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
647 № 40-16 көше Серпер көшесіулица Серпер 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Саяжай» тұрғын алабы бойыншаАлматы ауданы
648 № 94 көше Айгөлек көшесіулица Айгөлек 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
649 № 95 көше Сарыжазық көшесіулица Сарыжазық 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
Оңтүстік-Шығыстың (оң жағындағы) «Қараөткел» қазақ ауылы тұрғын алабы бойыншаАлматы ауданы
650 № 89 көше Манатау көшесіулица Манатау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
651 № 104 көше Аманат көшесіулица Аманат 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
652 № 128 көше Алтыбақан көшесіулица Алтыбақан 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
653 № 33 қысқа көше Ойтоған орамыпереулок Ойтоған 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
654 № 83 қысқа көше Күншуақ орамыпереулок Күншуақ 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
655 № 105 қысқа көше Қосалқа орамыпереулок Қосалқа 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
656 № 139 қысқа көше Шашу орамыпереулок Шашу 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
657 № 161қысқа көше Қосбасар орамыпереулок Қосбасар 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
Есіл ауданы бойынша
658 № 23 көше Керей, Жәнібек хандар көшесіулица Керей, Жәнібек хандар 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Ильинка» тұрғын алабы бойыншаЕсіл ауданы
659 № 1 көше академик Рамазан Сүлейменов көшесіулица Академик Рамазан Сүлейменов 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
660 № 2 көше Сексек ата көшесіулица Сексек ата 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
661 № 3 көше Бекет ата көшесіулица Бекет ата 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
662 № 4 көше Кейкі батыр көшесіулица Кейкі батыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
663 № 5 көше Беғазы-Дәндібай көшесіулица Беғазы-Дәндібай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
664 № 11 көше Үкілі Ыбырай көшесіулица Үкілі Ыбырай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
665 № 14 көше Оспан батыр көшесіулица Оспан батыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
666 № 16 көше Мұрын жырау көшесіулица Мұрын жырау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
667 № 17 көше Омбы көшесіулица Омбы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
668 № 18 көше Шопан ата көшесіулица Шопан ата 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
669 № 19 көше Салбурын көшесіулица Салбурын 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
670 № 20 көше Киікті көшесіулица Киікті 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
671 № 21 көше Ер Төстік көшесіулица Ер Төстік 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
672 № 24 көше Есет батыр көшесіулица Есет батыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
673 № 25 көше Мұхамет-Салық Бабажанов көшесіулица Мұхамет-Салық Бабажанов 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
674 № 26 көше Ағанас көшесіулица Ағанас 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
675 № 27 көше Әміре Қашаубаев көшесіулица Әміре Қашаубаев 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
676 № 28 көше Алтын сақа көшесіулица Алтын сақа 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
677 № 29 көше Қапшағай көшесіулица Қапшағай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
678 № 36 көше Ботақара көшесіулица Ботақара 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
679 № 37 көше Ақши көшесіулица Ақши 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
680 № 38 көше Доспамбет жырау көшесіУлица Доспамбет жырау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
681 № 41 көше Мәди көшесіулица Мәди 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
682 № 42 көше Жайлаукөл көшесіулица Жайлаукөл 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
683 № 44 көше Сырым батыр көшесіулица Сырым батыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
684 № 45 көше Исатай батыр көшесіулица Исатай батыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
685 № 46 көше Қамбар ата көшесіулица Қамбар ата 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
686 № 49 көше Айғыржал көшесіулица Айғыржал 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
687 № 50 көше Ақжайлау көшесіулица Ақжайлау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
688 № 51 көше Ойсылқара көшесіулица Ойсылқара 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
689 № 54 көше Латиф Хамиди көшесіУлица Латиф Хамида 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
690 № 55 көше Байғозы батыр көшесіулица Байғозы батыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
691 № 60 көше Құмжарған көшесіулица Құмжарған 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
692 № 61 көше Домбауыл көшесіулица Домбауыл 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
693 № 62 көше Сыпатай батыр көшесіУлица Сыпатай батыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
694 № 63 көше Ақдала көшесіулица Ақдала 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
695 № 64 көше Қаракемер көшесіулица Қаракемер 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
696 № 65 көше Қармақшы көшесіулица Қармақшы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
697 № 67 көше Зеңгі баба көшесіулица Зеңгі баба 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
698 № 68 көше Басықара батыр көшесіулица Басықара көшесі 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
699 № 69 көше Ақсүйек көшесіулица Ақсүйек 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
700 № 71 көше Кеңсай көшесіулица Кеңсай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
701 № 72 көше Қастек көшесі 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
702 № 73 көше Белқарағай көшесіулица Белқарағай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
703 № 74 көше Қозыкөш көшесіулица Қозыкөш 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
704 № 75 көше Миялы көшесіулица Миялы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
705 № 76 көше Ордатау көшесіулица Ордатау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
706 № 79 көше Смағұл Сәдуақасов көшесіулица Смағұл Сәдуақасов 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
707 № 80 көше Махамбет көшесіулица Махамбет 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
708 № 81 көше Үмбетей жырауУлица Үмбетей жырау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
709 № 82 көше Байзақ датқа көшесіулица Байзақ датқа 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
710 № 84 көше Наурызбай батыр көшесіулица Наурызбай батыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
711 № 85 көше Жанқожа батыр көшесіулица Жанқожа батыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
712 № 86 көше Бекзат Саттарханов көшесіулица Бекзат Саттарханов 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
713 № 182 көше Батыр Баян көшесіулица Батыр Баян 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
714 № 184 көше Асы көшесіулица Асы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
715 № 185 көше Жұмабай Шаяхметов көшесіулица Жұмабай Шаяхметов 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
716 № 188 Таукент көшесіулица Таукент 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
717 № 189 көше Текес көшесіулица Текес 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Тельман» тұрғын алабы бойыншаЕсіл ауданы
718 № 73 қысқа көше Желмая орамыпереулок Желмая 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
719 № 157 қысқа көше Бурылтай орамыпереулок Бурылтай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Шұбар» тұрғын алабы бойыншаЕсіл ауданы
720 № 40 қысқа көше Жусан орамыпереулок Жусан 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
721 № 88 қысқа көше Қалампыр орамыпереулок Қалампыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
722 № 146 қысқа көше Қызғалдақ орамыпереулок Қызғалдақ 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
723 № 170 қысқа көше Жауқазын орамыпереулок Жауқазын 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Үркер» шағын ауданы бойыншаЕсіл ауданы
724 № 30 көше Шалкиіз жырау көшесіулица Шалкиіз жырау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
725 № 31 көше Жасыбай көшесіулица Жасыбай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
726 № 32 көше Әбілхан Қастеев көшесіулица Әбілхан Қастеев 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
727 № 34 көше Сыпыра жырау көшесіулица Сыпыра жырау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
728 № 35 көше Қожаберген жырау көшесіулица Қожаберген жырау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
729 № 39 көше Малайсары көшесіулица Малайсары 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
730 № 40 көше Уәлитхан Танашев көшесіулица Уәлитхан Танашев 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
731 № 43 көше Бойтұмар көшесіулица Бойтұмар 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
732 № 52 көше Қазтуған жырау көшесіУлица Қазтуған жырау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
733 № 77 көше Ақтамберді жырау көшесіулица Ақтамберді жырау 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Қарөткел» шағын ауданы бойыншаЕсіл ауданы
734 № 36-5 көше Қазанат көшесіулица Қазанат 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
735 № 36-7 көше Ақкербез көшесіУлица Ақкербез 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
736 № 36-8 көше Телқоңыр көшесіулица Телқоңыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
737 № 36-10 көше Гауһартас көшесіулица Гауһартас 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
738 № 36-13 көше Құсни, Қорлан көшесіулица Құсни, Қорлан 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
739 № 21 тұйық көше Ақжелең орамыПереулок Ақжелең 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
740 № 159 тұйық көше Ақшоқы орамыпереулок Ақшоқы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
Сарыарқа ауданы бойынша
741 № 12-34 көше Қызылқайың көшесіулица Қызылқайың 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
742 № 12-36 көше Дәулеткерей көшесіулица Дәулеткерей 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
743 № 12-37 көше Жақып Ақпаев көшесіулица Жақып Ақпаев 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
744 № 12-38 көше Василий Радлов көшесіулица Василия Радлова 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
745 № 12-40 көше Борис Ерзакович көшесіулица Бориса Ерзаковича 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
746 № 12-41 көше Айдархан Тұрлыбаев көшесіулица Айдархан Тұрлыбаев 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
747 № 12-42 көше Жайылма көшесіулица Жайылма 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
748 № 12-48 көше Ақбиік көшесіулица Ақбиік 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
749 № 12-49 көше Халел Ғаббасов көшесіулица Халел Ғаббасов 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
750 № 12-50 көше Мұхит көшесіулица Мұхит 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
751 № 12-117 көше Ақбөкен көшесіулица Ақбөкен 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
752 № 12-118 көше Бозбиік көшесіулица Бозбиік 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
753 № 12-119 көше Қызылкеніш көшесіулица Қызылкеніш 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
754 № 12-120 көше Жаһанша Сейдалин көшесіулица Жаһанша Сейдалин 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
755 № 72 көше Арықты көшесіулица Арықты 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
756 № 181 көше Орлыкөл көшесіулица Орлыкөл 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
757 № 12-43 қысқа көше Байынқол орамыпереулок Байынқол 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
758 № 12-45 қысқа көше Жоламан орамыпереулок Жоламан 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
759 № 12-46 қысқа көше Сұлутал орамыПереулок Сұлутал 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
760 № 12-47 қысқа көше Малыбай орамыпереулок Малыбай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
761 № 12-113 қысқа көше Қаражорға орамыпереулок Қаражорға 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
762 № 12-115 қысқа көше Мұзбел орамыпереулок Мұзбел 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
763 № 12-116 қысқа көше Айсары орамыпереулок Айсары 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
764 № 150 қысқа көше Қамажай орамыпереулок Қамажай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
765 № 151 қысқа көше Асаукөк орамыпереулок Асаукөк 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
766 № 152 қысқа көше Маралсай орамыпереулок Маралсай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
767 № 153 қысқа көше Қоғалы орамыпереулок Қоғалы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
768 № 155 қысқа көше Желдірме орамыпереулок Желдірмен 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
«Көктал» тұрғын алабы бойыншаСарыарқа ауданы
769 № 12-4 көше Бақтыбай ақын көшесіулица Бақтыбай ақын 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
770 № 12-5 көше Құлтума ақын көшесіулица Құлтума ақын 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
771 № 12-6 көше Таңжарық Жолдыұлы көшесіулица Таңжарық Жолдыұлы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
772 № 12 -7 көше Базарлық көшесіулица Базарлық 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
773 № 12-12 көше Кербезқыз көшесіулица Кербезқыз 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
774 № 12-14 көше Мұрат Мөңкеұлы көшесіулица Мұрат Мөңкеұлы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
775 № 12-15 көше Ақыт Үлімжіұлы көшесіулица Ақыт Үлімжіұлы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
776 № 12-17 көше Майлықожа ақын көшесіулица Майлықожа ақын 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
777 № 12-18 көше Орынбай ақын көшесіулица Орынбай ақын 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
778 № 12-19 көше Шөже ақын көшесіулица Шөже ақын 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
779 № 12-20 көше Жаяу Мұса көшесіулица Жаяу Мұса 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
780 № 12-58 көше Сонар көшесіулица Сонар 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
781 № 12-80 көше Шортанбай ақын көшесіулица Шортанбай ақын 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
782 № 12-92 көше Естай көшесіулица Естай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
783 № 67 көше Ақтолқын көшесіулица Ақтолқын 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
784 № 81 көше Сүйінбай ақын көшесіулица Сүйінбай ақын 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
785 № 12-3 қысқа көше Бастаңғы орамыпереулок Бастаңғы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
786 № 12-13 қысқа көше Дайрабай орамыпереулок Дайрабай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
787 № 12-51 қысқа көше Сұлама орамыпереулок Сұлама 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
788 № 12-52 қысқа көше Изенді орамыпереулок Изенді 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
789 № 12-59 қысқа көше Перне орамыпереулок Перне 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
790 № 12-60 қысқа көше Сырғалы орамыпереулок Сырғалы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
791 № 12-66 қысқа көше Әсемқоңыр орамыпереулок Әсемқоңыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
792 № 12-75 қысқа көше Шамшырақ орамыпереулок Шамшырақ 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
793 № 12-76 қысқа көше Бестөре орамыпереулок Бестөре 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
794 № 12 -77 қысқа көше Назқоңыр орамыпереулок Назқоңыр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
795 № 12-78 қысқа көше Алдаспан орамыпереулок Алдаспан 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
796 № 12-79 қысқа көше Сәйгүлік орамыпереулок Сәйгүлік 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
797 № 12-81 қысқа көше Аушадияр орамыпереулок Аушадияр 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
798 № 12-82 қысқа көше Бәсіре орамыпереулок Бәсіре 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
799 № 12-83 қысқа көше Бытығай орамыпереулок Бытығай 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
Сарыарқа ауданы бойынша
800 Островский қысқа көшесі Ұялы орамыпереулок Ұялы 23.11.2009№ 74 21.12.2009№ 287/42- IV20.01.2010№ 611 (деп.юс)
Алматы ауданы бойынша
801 17 және 18 бекеттер аралығындағы Балочный көшесі Сарысу көшесіулица Сарысу 20.04.2010№ 75 21.04.2010№ 351/46-IV30.01.2010№ 624 (деп.юс)
802 19 және 20 бекеттер аралығындағы Балочный көшесі Шағыл көшесіулица Шағыл 20.04.2010№ 75 21.04.2010№ 351/46-IV30.01.2010№ 624 (деп.юс)
803 75 бекеттегі Песчаный көшесі Алтынқұм көшесіулица Алтынқұм 20.04.2010№ 75 21.04.2010№ 351/46-IV30.01.2010№ 624 (деп.юс)
804 76 бекеттегі Песчаный көшесі Қарақұм көшесіулица Қарақұм 20.04.2010№ 75 21.04.2010№ 351/46-IV30.01.2010№ 624 (деп.юс)
805 № 23-22 даңғылы Рақымжан Қошқарбаев даңғылыпроспект Рақымжан Қошқарбаев 20.04.2010№ 75 21.04.2010№ 351/46-IV30.01.2010№ 624 (деп.юс)
Шұбар тұрғын алабы
806 Қызғалдақ көшесі «Нормандия-Неман» эскадрильясі көшесіулица Эскадрильи «Нормандия-Неман» 20.04.2010№ 75 21.04.2010№ 351/46-IV30.01.2010№ 624 (деп.юс)
Алматы ауданы бойынша
807 № 23-21 көше Ахмет Байтұрсынұлы көшесіулица Ахмет Байтұрсынұлы 26.05.2010№ 76 28.05.2010№ 360/48-IV3.07.2010№ 637 (деп.юс)
808 Р. Қошқарбаев көшесі генерал Сабыр Рақымов көшесіулица генерал Сабыр Рақымов 26.05.2010№ 76 28.05.2010№ 360/48-IV3.07.2010№ 637 (деп.юс)
809 Шалқыма көшесі Амман көшесіулица Амман 26.05.2010№ 76 28.05.2010№ 360/48-IV3.07.2010№ 637 (деп.юс)
Есіл ауданы бойынша
810 № 30 көше Тұрар Рысқұлов көшесіулица Тұрар Рысқұлов 26.05.2010№ 76 28.05.2010№ 360/48-IV3.07.2010№ 637 (деп.юс)
Шұбар тұрғын алабы бойынша
811 Южный көшесі Сейітқали Меңдешев көшесіулица Сейітқали Меңдешев 26.05.2010№ 76 28.05.2010№ 360/48-IV3.07.2010№ 637 (деп.юс)
812 Солнечный көшесі Жиембет жырау көшесіулица Жиембет жырау 26.05.2010№ 76 28.05.2010№ 360/48-IV3.07.2010№ 637 (деп.юс)
813 Р. Қошқарбаев көшесі Қаратай Тұрысов көшесіулица Қаратай Тұрысов 26.05.2010№ 76 28.05.2010№ 360/48-IV3.07.2010№ 637 (деп.юс)
814 Новостроительный көшесі Александр Княгинин көшесіулица Александра Княгинина 26.05.2010№ 76 28.05.2010№ 360/48-IV3.07.2010№ 637 (деп.юс)
Сарыарқа ауданы
815 Ахмет Байтұрсынов көшесі Күләш Байсейітова көшесіулица Күләш Байсейітова 26.05.2010№ 76 28.05.2010№ 360/48-IV3.07.2010№ 637 (деп.юс)
Алматы ауданында
816 23-13 жобалау атауы көшесі Қасым Аманжолов көшесіулица Қасым Аманжолов 18.10.2011№ 78 19.10.2011№ 503/71- IV14.11.2011№696 (әділ.деп)
Есіл ауданы
817 № 27 жобалау атауы көшесі Хусейн бен Талал көшесіулица Хусейн бен Талал 25.01.2012№ 80 25.01.2012№ 4/1- V13.02.2012№ 714(әділ. деп)
818 А43 жобалау атауы көшесі Иван Панфилов көшесіУлица Ивана Панфилова 20.06.2014№ 110-1028 27.06.2014№ 252/36-V08.08.2014№ 831(әділ. деп)
819 199 жобалық көшесі Шыңғыс Айтматов көшесіУлица Чингиз Айтматов 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
820 Е-352 жобалық көшесі Будапешт көшесіУлица Будапешт 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
821 209 жобалық көшесі Ұзақ батыр көшесіУлица Ұзақ батыр 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
822 203 жобалық көшесі Жәмеңке абыз көшесіУлица Жәмеңке абыз 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
823 59 жобалық көшесі Жантай батыр көшесіУлица Жантай батыр 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
824 Е-487 жобалық көшесі Зейін Шашкин көшесіУлица Зейін Шашкин 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
825 Е-107 жобалық көшесі Әмина Өмірзақова көшесіУлица Әмина Өмірзақова 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
826 200 жобалық көшесі Ілияс Омаров көшесіУлица Ілияс Омаров 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
Алматы ауданы:
827 142 жобалық көшесі Өзбекәлі Жәнібек көшесіУлица Өзбекәлі Жәнібек 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
828 Левон Мирзоян көшесі Қаныш Сәтбаев көшесіУлица Қаныш Сәтбаев 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
829 Дарабоз бен Асқар Тоқпанов көшелері біріктірілді Асқар Тоқпанов көшесіУлица Асқар Тоқпанов 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
Сарыарқа ауданы:
830 188 жобалық көшесі Шәймерден Қосшығұлұлы көшесіУлица Шәймерден Қосшығұлұлы 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
831 Тұрар Рысқұлов көшесі Бұқарбай батыр көшесіУлица Бұқарбай батыр 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
832 Нұрғиса Тілендиев орамы Аспандияр Кенжин көшесіУлица Аспандияр Кенжин 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
833 Жерұйық көшесі (3-4 пикет) Рақымжан Дүйсенбаев көшесіУлица Рақымжан Дүйсенбаев 18.02.2015№ 110-235 24.02.2015№ 326/47-Ү31.03.2015№ 892(әділ. деп)
834 23-17 жобалық көшесі Темірбек Жүргенов көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
835 23-31 жобалық көшесі Кенен Әзірбаев көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
836 210 жобалық көшесі Нияз би көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
837 211 жобалық көшесі Нұрпейіс Байғанин көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
838 212 жобалық көшесі Сұлтанбек Қожанұлы көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
839 № 24 жобалық көшесі Орынбор көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
840 Е 250 жобалық көшесі Қайым Мұхамедханов көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
841 Е 350 жобалық көшесі Никола Тесла көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
842 Е 573 жобалық көшесі Рабиға Есімжанова көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
843 Е 581 жобалық көшесі Саттар Ерубаев көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
844 Е 602 жобалық көшесі Ханшайым Сүйінбике көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
845 № 26 жобалық көшесі Бұқар жырау көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
846 Иван Панфилов көшесі (алматы ауданы) Сәкен Жүнісов көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
847 Б. Майлин көшесі және жобалық атауы А 193 көше бірітіріліп Бейімбет Майлин көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
848 Орынбор көшесі Мәңгілік Ел даңғылы 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
849 Хусейн бен Талал көшесі Ұлы Дала даңғылы 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V
850 Әлихан Бөкейхан көшесі Әзірбайжан Мәмбетов көшесі 08.11.2016№ 110-2159 09.11.2016№ 66/ІІ-V